dijous, 31 de maig de 2012

Mesurar la massa

Activitat interactiva per anar mesurant la massa i fent càlcul passant de gramc a quilograms.