ESTADÍSTICA


TAULES I GRÀFIQUES
Activitat del repositori Agrega per coneixer millor la realització i interpretació de les taules, dades estadístiques i per la creació de gràfics.


proyectoagrega