dijous, 18 d’octubre de 2012

Nombres Romans


Activitat amb explicacióun xicotet taller-joc per aprendre els números romans:

genmagic.org