FRACCIONS I DECIMALS


MULTIPLICAR I DIVIDIR PER 10, 100, 1000
Ací trobareu exercicis per a multiplicar i dividir per 10, 100, 1000.
La dificultat està en que hi ha números decimals. L'ajuda explique com es fa. Vos atreviu?


www.genmagic.net
FRACCIONS I DECIMALS
Per entendre millor i practicar activitats amb fraccions, ací teniu uns jocs:

averroes/Agrega/Fraccion_y_numero_decimal